Informatie

Informatie over Hartclub Grave


De Hartclub Grave is een sportclub voor mensen die graag willen bewegen en sporten maar die als gevolg van lichamelijke beperkingen (zoals bijv. hart, vaat en longklachten of anderszins ) het functioneren bij de regulieren sportclubs te belastend vinden.


Middens gerichte oefeningen wordt de soepelheid en de conditie van de sporters op een hoger niveau gebracht.

Naast het los maken van diverse spiergroepen, wordt er ook altijd tijd gemaakt voor een gevarieerd aantal spellen. gevolgd door een partij volleybal.

Iedere deelnemer kan in zijn eigen tempo deelnemen aan de diverse oefeningen en spellen.


Dit alles gebeurd onder leiding van gedreven gediplomeerde sportleiders, die weten hoe ze moeten handelen bij fysieke problemen.


Naast het sportieve element wordt er ook veel waarde gehecht aan de omgang met elkaar, met respect voor ieders individuele beperking.


Ben je benieuwd, kom dan eens kijken hoe wij sporten, je bent van harte welkom op donderdagavond in de sporthal.

Als je sportkleding meebrengt kan je zelfs al meteen meedoen.


De sportavonden vinden plaats op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in de LACO sporthal aan de Stadhouderslaan 1 te Grave. 


We zien je graag komen!Onze vereniging staat sinds de oprichting ingeschreven in de Kamer van Koophandel. 57644306.