Lid worden

Lid worden.


Contrutie.


U kunt lid worden van Sportgroep Hartclub Grave voor  €   210.00 per jaar.

De contributie jr in meerdere termijnen betalen.


Per maand                              €        17.50

Per kwartaal                            €        52.50

Per half jaar                            €       105.00

Per jaar                                   €       210.00


Het bedrag dient overgemaakt te worden naar Regiobank

 Iban nummer     NL57INGB0398148783

TNV Vereniging Hartclub Grave


Lief en Leed.


Naast de contributiehebben we een potje Lief en lLeed.

Hiervoor vragen we de leden als het nodig is een vrijwillige bijdrage.

Daarvan kunnen we bij ziekte of jubileum een bloemetje geven.


Risico.


Deelname aan de sport- en spelactiviteiten geschiedt geheel op eigen ricico.

Beschadigt u tijdens het sporten bijvoorbeeld de bril van een medegroepslid, dan bent u niet aansprakelijk

en hoeft uw verzekering deze schade niet te vergoeden.

Deelnemers stellen zich immers vrijwillig bloot aan de ricico's van de sport en bij normaal spel kunnen er nu eenmaal wel eens ongelukjes en valpartijen voorkomen.

Alleen in extreme gevallen, als de regels van het spel en de veiligheid op grove wijze overtreden zijn, kan de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld.